El darrer trimestre del curs passat (2017/18) amb la finalitat de col·laborar amb l’escola en la millora continua del menjador us vam enviar un enquesta de satisfacció sobre el monitoratge del migdia.

A nivell informatiu, recordar que el menjador escolar és un servei voluntari i de pagament gestionat per l’escola, qui subcontracta el servei de cuina i monitoratge a l’empresa ISS Facility Services, supervisant en tot moment la qualitat del servei, tant del menjar com del monitoratge del migdia.

 

RESULTATS DE L’ENQUESTA: Reunió Direcció de l’escola, ISS i AMPA

La participació en l’enquesta ha estat d’un 21% (han contestat 61 famílies d’un total de 275 famílies usuàries habituals del menjador). Per tant, hem de prendre els resultats amb certa prudència, doncs la mostra no es prou representativa del total de famílies usuàries (hauríem necessitat una mostra de com a mínim 72 famílies per considerar la mostra representativa).

Tanmateix, el dia 25 de juny vam reunir-nos amb la Direcció de l’escola (Neus i Dolors) i la coordinadora del servei de l’empresa ISS (Roser) per analitzar els resultats obtinguts i veure possibles millores.

Us mostrem els resultats numèrics i els comentaris principals de cada qüestió, així com la proposta de millora de l’escola i ISS per cada punt considerat significatiu (més de 10 comentaris sobre un mateix aspecte).

El comentari principal (més de 10 respostes sobre el mateix tema) d’aquelles famílies que han contestat 3 o menys de 3 punts ha estat:

 • Necessitat de que els nens i nenes es rentin les dents després de dinar.

La resposta de l’escola davant d’aquest aspecte ha estat:

 • Fa 4 anys l’escola va valorar la necessitat de treballar aquest hàbit, però al veure que els raspalls queien a terra, s’intercanviaven entre els nens… Va decidir que era més adient que es rentessin les dents a l’escola només els nens que els pares ho demanessin explícitament o per prescripció mèdica.
 • Per tant, tots aquells nens i nenes que necessitin rentar-se les dents poden portar un necesser amb el raspall i la pasta de dents per rentar-se-les.

El comentari principal (més de 10 respostes sobre el mateix tema) d’aquelles famílies que han contestat 3 o menys de 3 punts ha estat:

 • Desinformació sobre la dinamització i recursos del monitors.

La resposta de l’escola davant d’aquest aspecte ha estat:

 • Aquest any l’escola ha estrenat web i periòdicament actualitza la secció menjador on es detallen les activitats de migdia, menú, fotografies…
 • L’escola i ISS ens conviden a visitar mensualment la web per estar informats del menú, activitats, així com veure el dia a dia del menjador a través de les fotos que aniran penjant.

No hi havia cap comentari significatiu (més de 10 respostes sobre el mateix tema).

Tanmateix, i com a tema de màxima importància, es prega a les famílies amb nens/es intolerants i/o al·lèrgics:

 • Actualització de les dietes, si és necessari.
 • IMPORTANT per a les FAMÍLIES: Ser proactiu en la renovació dels medicaments caducats per les reaccions al·lèrgiques dels seus fills i filles. Tot i que ISS manté en tot moment una vigilància extrema d’aquest aspecte.

El comentari principal (més de 10 respostes sobre el mateix tema) d’aquelles famílies que han contestat 3 o menys de 3 punts ha estat:

 • Falta de formació i habilitats d’algun monitor/a.

La resposta de l’escola davant d’aquest aspecte ha estat:

 • La contractació de monitors la duu a terme la coordinadora d’ISS (Roser), sota el vist-i-plau de la Direcció de l’escola, durant l’inici del mes de setembre.
 • Els criteris mínims per seleccionar un monitor és que tinguin el títol de Monitor de Temps de Lleure i experiència contrastada amb nens.
 • Aquest darrer any (com en anteriors) la gran part del monitors també estaven estudiant o tenien el Grau en Educació Infantil o Primària, per tant, eren persones amb clara vocació per l’educació.
 • Atenent el perfil contractat i el tipus de contracte, els monitors, en alguns casos, troben feina a mitjans de curs i cal cercar una altra persona, però sempre atenent els perfils descrits.

El comentari principal (més de 10 respostes sobre el mateix tema) d’aquelles famílies que han contestat 3 o menys de 3 punts ha estat:

 • Desinformació sobre el menjador, únicament es fa entrega del menú i habitualment mateix dia d’inici de curs o, fins i tot, més tard.
 • A partir de Primària no sabem com es comporten els nostres fills i filles durant aquest moment del dia.

La resposta de l’escola davant d’aquest aspecte ha estat:

 • Tota la informació del menjador està penjada, només cal consultar-la, a la web de l’escola: Secció menjador.
 • ISS lliurarà, a partir del proper curs, un informe trimestral dels nens i nenes de Primària, perquè els pares puguem estar informats sobre el hàbits higiènics, educació a taula i comportament en general dels nostres fills i filles.

L’escola i ISS acorden avançar el menú mensual abans de l’ inici del mes.

No hi havia cap comentari significatiu (més de 10 respostes sobre el mateix tema).

Tanmateix, de cara al curs vinent, escola i AMPA voldríem treballar conjuntament noves idees perquè la jornada intensiva tingui menys impacte en l’organització i logística de les famílies sòcies de l’AMPA.

La darrera pregunta va ser: Si voleu compartir qualsevol altre aspecte sobre els monitors de menjador, si us plau, volem saber la vostra opinió, tant sigui un aspecte positiu com un aspecte susceptible de millora.

D’una banda, es van fer suggeriments de millora les quals es van compartir en la reunió amb l’escola i ISS, i d’altra banda, també van haver-hi felicitacions cap a algun monitor i la coordinadora del menjador.

Per últim, i no menys important, donar les gràcies a totes les famílies que heu participat en l’enquesta. Gràcies a la vostres opinions hem pogut col·laborar amb l’escola i ISS a millorar una mica més el moment de menjador.