Degut a les darreres inquietuds expressades per les famílies sobre el servei de menjador, la Junta de l’AMPA, en col·laboració amb la Direcció de l’escola, hem considerat adequat informar sobre aspectes essencials del servei de menjador escolar.

El menjador escolar és un servei voluntari i de pagament gestionat per l’escola (en cap cas per l’AMPA), qui subcontracta el servei de cuina i monitoratge a l’empresa ISS Facility Services, amb els vist i plau del Consell Escolar, supervisant en tot moment la qualitat del servei, tant del menjar (cuina pròpia) com del monitoratge del migdia.

Com es supervisa la seguretat i qualitat del àpats i aliments?

 • Mensualment, ISS amb la supervisió d’una dietista i el vist i plau de la direcció de l’escola, confecciona uns menús variats i equilibrats per tal que els nens i nenes mengin, i aprenguin a menjar tot tipus d’aliments.
 • Tanmateix, de manera periòdica, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), d’una banda, supervisa que el menjador segueixi les normes d’higiene alimentària, i d’altra banda, dins el Programa de Revisió de Menús Escolars de Catalunya (PreME) supervisa els menús confeccionats per ISS amb la finalitat de promoure i garantir la protecció d’un estil de vida saludable amb la seva continuïtat a casa. També la Inspecció de Servei de Control Alimentari i Instal·lacions supervisa tant la cuina com el menjador.

Com es supervisa la qualitat del servei de monitoratge?

 • La supervisió del servei de monitoratge la fa la coordinadora d’ISS, qui es reuneix de manera periòdica amb els diferents monitors per garantir la transmissió d’unes mateixes pautes i valors a tots els nens i nenes de l’escola.
 • La contractació de monitors la duu a terme la coordinadora d’ISS (Roser), durant l’inici del mes de setembre.
 • Els criteris mínims per seleccionar un monitor és que tinguin el títol de Monitor de Temps de Lleure i una clara vocació per l’educació
 • Normalment, la gran part dels monitors també estan estudiant o tenen diferents llicenciatures.

Com es supervisa la seguretat i qualitat de les instal·lacions?

 • El Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Consorci d’Educació de Barcelona desenvolupa les mesures per a dur a terme l’activitat preventiva en el menjador de l’escola d’acord amb la Llei de Prevenció de riscos Laborals (31/95) i, de manera periòdica, realitza inspeccions.
 • També l’empresa ISS forma al personal (cuineres i monitors) de la prevenció de riscos laborals, i d’al·lèrgies alimentàries.

Com informar-nos del servei de menjador?

 • Tota la informació del menjador està penjada a la web de l’escola: Secció menjador.
 • El monitor/a lliura un informe sobre cada nen/a (a Educació Infantil és setmanal i a Primària trimestral), perquè els pares puguem estar informats sobre el hàbits higiènics, alimentaris i socials,  educació a taula i comportament en general dels nostres fills i filles.
 • Tanmateix, si teniu cap inquietud o necessitat d’informació sobre el servei o els vostres fills/es, us podeu adreçar a la coordinadora del servei, la Roser en horari de 12:00 a 12:30h, de 15:00 a 15:30 h. Telèfon 665 898 015.

D’altra banda, el Consell Escolar, màxim òrgan de govern de l’escola on hi participen diferents sectors de la comunitat educativa (direcció, professorat, pares i mares i personal d’administració), va decidir crear fa uns anys la Comissió de Menjador.

La Comissió de Menjador del Consell Escolar té com a objectiu vetllar pel bon funcionament del menjador. Està formada, d’una banda, per la direcció de l’escola, per un mestre i d’altra banda, per un representant dels pares del Consell Escolar, sense necessitat de ser associat de l’AMPA, i per últim, per un representant de la Junta de l’AMPA.

*NOVETAT

L’escola finalment ha obtingut una Actuació RAM del Consorci d’Educació de Barcelona amb data 16/01/2019 per tal de reformar el menjador. Les obres s’iniciaran a finals de juny,  així a principi del curs 2019/2020 els nens i nenes podran gaudir d’una nova cuina.