Durant la jornada intensiva (del dia 11 al dia 21 de juny), la ludoteca augmenta considerablement el número de nens i nenes que en gaudeixen. En conseqüència, la gestió del servei requereix de mesures diferents a la resta de l’any per tal de garantir un servei de qualitat.

En els següents punts, us detallem les condicions del servei de ludoteca durant la jornada intensiva, el qual recordem és d’ús exclusiu de les famílies sòcies de l’AMPA:

 • Inscripció imprescindible a través de l’AMPASoft abans del dia 22 de maig (a les 24:00h).
 • El preu de la Ludoteca per la totalitat dels 9 dies de Jornada Intensiva serà de 10€/0,5h diàries, 20€/1h diàries o 36€/2h diàries.
 • Si posteriorment al dia 22 de maig es necessita fer ús puntualment del servei de ludoteca, s’hauran d’utilitzar la llibreta del nen o trucar a l’escola abans de les 12:30h. El cost en aquest cas serà de 3,50€/h. 
 • En el cas que no es faci la inscripció, no s’utilitzi llibreta o trucada abans de les 12:30h, i als nens no els vingui a buscar la família, aquests restaran a recepció fins les 15:10h, es trucarà els pares a partir d’aquesta hora i es duran a ludoteca. El cost del servei en aquest cas serà 7€/h.
 • L’horari de recollida del servei de ludoteca serà a les 16:00h, 17:00h, 17:30h o 18:00h. Això vol dir que només s’entregaran nens en aquestes hores, doncs és l’única manera de poder gestionar amb eficàcia i agilitat els diferents grups de nens.
 • Activitats extraescolars: Si us plau, reviseu si l’horari de l’activitat extraescolar dels vostres fills ha patit alguna modificació o no, així com si necessitareu gaudir de servei de ludoteca que, en qualsevol cas, s’haurà d’abonar.
 • Preu topall: A l’AMPASoft es mostra un preu per cada dia triat. De totes maneres hi ha un preu topall (preu màxim), és a dir, que si el preu contractat excedeix el preu màxim, es cobrarà només aquest últim que equival a:
  • 20€: Per un màxim de 9 hores contractades en total (equivaldria a 1h/dia).
  • 36€: Per un màxim de 18 hores contractades en total (equivaldria a 2h/dia).

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu enviar un e-mail a info@ampaceiplescorts.es