Loading...
Àrea artística i musical2018-10-04T11:31:48+00:00

Activitats:

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda
Àrea

dilluns

Llenguatge Musical Elemental II
Àrea Música
Llenguatge Musical Iniciació II
Àrea Música
Sensibilització musical
Àrea Música
Instrument Individual

dimarts

Llenguatge Musical Elemental I
Àrea Música
Llenguatge Musical Preparatori
Àrea Música
Roda d’instruments
Instrument Individual

dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I
Àrea Música
Instrument Individual

dijous

Instrument Individual

divendres

Cant Coral
Àrea Música
Teatre P4 i P5
Teatre 1r, 2n, 3è
Teatre 4t, 5è, 6è