Data de publicació: 25/11/2020

Des de l’AFA convoquem a les famílies sòcies a assistir a l’Assemblea General Ordinària que se celebrarà el proper dimecres 9 de desembre de 2020 a les 18h.

Aquest any, i de manera extraordinària, es farà de forma telemàtica (via Google Meet). La sessió serà gravada i els vots es faran també de forma telemàtica. L’enllaç per connectar-se és: https://meet.google.com/cqh-aoyx-wdg.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Dimissió de membres de la junta. Noves incorporacions i voluntaris/àries.
  3. Examen, si s’escau, i aprovació de les reformes estatutàries.
  4. Examen, si s’escau, i aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici anterior 2019.
  5. Examen, si s’escau, i aprovació del pla d’actuacions, d’ingressos i de despeses per al 2020. Proposta del pla d’acció.
  6. Debat, si s’escau, i aprovació de les noves quotes i l’assegurança.
  7. Presentació del nou logotip de l’AFA.
  8. Torn de precs i preguntes.

Recordem, també, que per a poder participar en l’Assemblea és necessari ser família sòcia de l’AFA i estar al corrent del pagament de la quota del curs 2020-2021.

Us hi esperem!