Data de publicació: 17/12/2020

El passat 9 de desembre es va celebrar, de forma telemàtica, l’Assemblea general ordinària de l’AFA, juntament amb la reunió de delegats i delegades de classe. Durant l’acte la junta directiva de l’AFA va presentar la renovació de la junta i la incorporació de nous/ves vocals i les reformes estatutàries, que van ser aprovades per unanimitat. També es va acordar que la Roser serà a partir d’ara la nova portaveu de l’AFA per a totes les comunicacions amb els delegats i delegades. Així mateix es va aprovar la nova quota anuals dels socis i sòcies de l’AFA, que passa de 30 a 50 euros, i de l’assegurança, que passarà dels 25 euros actuals als 20 euros el proper curs.

També es van aprovar per majoria els comptes anuals corresponent a l’exercici anterior, que es va tancar amb un balanç positiu de 42.317 euros, i el pla d’actuacions, d’ingressos i de despeses previst per al 2020. Dels projectes realitzats destaca la compra de pissarres i projectors per a 4art de primària i la socialització de llibres. Dels plans en marxa s’hi inclou el projecte d’hort, jardins i IE sostenible, la proposta de condicionament del jardinet interior, una nova proposta de colònies i d’activitats extraescolars més adients per a l’alumnat que s’incorpora d’ESO, projectes de solidaritat en col·laboració amb l’escola i la publicació d’un Manual de benvinguda a l’AFA per a noves famílies, entre les propostes més destacades.

Durant la reunió també es va presentar el logo guanyador del concurs, dissenyat per  Elisabeth Olivé, mare de l’Elsa Iranz0 de 3rC de Primària, que serà la imatge representativa de l’AFA d’ara en endavant.

L’Assemblea va acabar amb un torn obert de precs i preguntes.

En aquest enllaç podeu accedir al document de resum de l’Assemblea: https://drive.google.com/file/d/1ccKLB-LhJEbZHesJdk4RHmew4dBAr2Yr/view?usp=sharing