Data de publicació: 22/01/2021

Aquest primer trimestre de curs ha estat marcat per la Covid-19, però s’ha fet un esforç per mantenir totes les activitats previstes malgrat no tenir els nombre de nens i nenes suficients per cobrir les despeses de les extraescolars com altres anys, haver de posar més monitors/es i tenir més baixes del que és habitual en aquest segon trimestre.

Com a conseqüència d’això, la Comissió econòmica i d’extraescolars de l’AFA, un cop analitzades les despeses/ingressos del primer trimestre de curs, ha comprovat un saldo negatiu de 10.000 euros derivat de la socialització de llibres de 3er i 4rt, totes les activitats extraescolars deficitàries i despeses ocasionades per la Covid-19, entre d’altres. Per tal d’ajustar els comptes i no acabar amb números vermells aquest curs s’han acordat un seguit de mesures extraordinàries i urgents que tenen com a finalitat equilibrar i sanejar els comptes de l’entitat:

  1. Cobrament de la quota de l’AFA per import de 15 euros el proper 5 de febrer, que correspon a la meitat de la quota del curs 20-21  que no es va cobrar al maig del curs passat.
  2. El cost de l’extraescolar d’anglès serà de 129 euros trimestrals, un cop torni a ser presencial per a tots els grups.
  3. Tots els socis i sòcies que vulguin renunciar a les devolucions per l’aturada de les activitats esportives del primer trimestre poden enviar un correu electrònic a info@afaieplacacomas.com per tal que no es faci el reingrés a final de curs.
  4. L’hora puntual de ludoteca i acollida passa a ser de 4,5 euros.
  5. Es preveu valorar increments de les activitats extraescolars que tinguin pèrdues específiques en el tercer trimestre.

Aquestes mesures extraordinàries derivades de la situació excepcional en què ens trobem aniran acompanyades de l’ajornament d’alguns projectes previstos no urgents, com és el cas del projecte de patis/jardins, en què demanarem la col·laboració de les famílies per tal de condicionar-lo de forma provisional. En el moment en que la situació econòmica es reverteixi, es farà tot el possible per reprendre els projectes aturats així com reajustar les mesures econòmiques adoptades.

Agraïm el vostre suport en aquest curs tan complicat. Entre tots aconseguirem tirar endavant!