Activitats:

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda
Àrea

Dilluns

Llenguatge Musical Iniciació II
Àrea Música
Sensibilització musical
Àrea Música
Llenguatge Musical Elemental II
Àrea Música
Instrument Individual

Dimarts

Llenguatge Musical Preparatori
Àrea Música
Llenguatge Musical Elemental I
Àrea Música
Roda d’instruments
Instrument Individual

Dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I
Àrea Música
Instrument Individual

Dijous

Instrument Individual

Divendres

Teatre P4 i P5
Teatre 1r, 2n, 3è
Teatre 4t, 5è, 6è
Cant Coral
Àrea Música