Activitats:

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda
Àrea

Dilluns

Llenguatge Musical Iniciació II
Àrea Música
Sensibilització musical
Àrea Música
Llenguatge Musical Elemental II
Àrea Música
Instrument Individual

Dimarts

Llenguatge Musical Preparatori
Àrea Música
Llenguatge Musical Elemental I
Àrea Música
Roda d’instruments
Instrument Individual

Dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I
Àrea Música
Instrument Individual

Dijous

Instrument Individual

Divendres

Expressió Teatral P4 i P5
Teatre 1r, 2n, 3è
Teatre 4t, 5è, 6è
Cant Coral
Àrea Música
Contacta

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Contacta
Tornar

to

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Tornar