Llenguatge musical

Llenguatge Musical Iniciació I i II

Estudi del llenguatge musical, introducció a l’anàlisi musical, descobriment dels instruments a través de l’audició, desenvolupament de la lectura rítmica, melòdica, de la cançó, etc.

Curs: P5 i 1rEP
Duració:  60min/setmana
Horari: Migdia
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat: 90€/trimestre
Preu material P5: 20€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Preu material 1ºEP: 40€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

Llenguatge Musical Preparatori

L’objectiu d’aquesta etapa és estimular i potenciar més profundament la sensibilitat de l’alumne vers la música a través del sentit auditiu, el ritme, el moviment, el cant i la iniciació en la pràctica instrumental. S’establiran les bases per poder continuar amb els estudis de Nivell Elemental.

En aquest nivell es requereixen coneixements bàsics, la incorporació de nous alumnes s’estudiarà individualment.

Formació en Llenguatge Musical i Cant Coral.

Curs: 2n
Duració: 60min/setmana
Horari: Migdia 
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat: 90€/trimestre
Preu material: 40€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola no es farà i no serà recuperable.

Llenguatge Musical Elemental I, II, III i IV

Els estudis de Nivell Elemental són estudis no reglats que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica musical, i amb possibilitat de realització dels exàmens oficials de la Generalitat. Per l’obtenció del Certificat Elemental de Música cal cursar Llenguatge Musical i Cant Coral.
Curs: 3r, 4t, 5è i 6è
Duració: 90min/setmana repartit en dos dies (60min+30min)
Horari: Migdia
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat per Elemental I,II i IV: 170€/trimestre (grup mínim 5 alumnes) + Material : 40€/ anuals amb el reciclatge de llibres (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Quota associat per Elemental III: 210€/trimestre (grup mínim 5 alumnes) + Material : 55€/ anuals amb el reciclatge de llibres (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola no es farà i no serà recuperable.

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda

Dilluns

Llenguatge Musical Iniciació II
Sensibilització musical
Llenguatge Musical Elemental II

Dimarts

Llenguatge Musical Preparatori
Llenguatge Musical Elemental I

Dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I

Divendres

Cant Coral

Contacta

Contacta amb l'àrea artística

Contacta
Tornar

Tornar a l'àrea artística

Tornar