Sensibilització musical

Desenvolupament de la sensibilitat i capacitats dels nens i nenes a través del joc, la rítmica, el moviment, l’audició i la cançó. Descobriment de les qualitats del so i desenvolupament de la creativitat a través de l’ús d’instruments de percussió. La filosofia d’aquesta etapa rau en el treball de les sensacions més que en la comprensió intel·lectual.

S’utilitzen grans mètodes pedagògics com Willems, Orff, Dalcroze, etc.

Curs: P4
Duració: 45min/setmana
HorariTarda dia per determinar
Lloc: per determinar
Quota associat: 90€/trimestre
Material: 20€
ProveïdorA tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

Llenguatge Musical Iniciació I i II

Estudi del llenguatge musical, introducció a l’anàlisi musical, descobriment dels instruments a través de l’audició, desenvolupament de la lectura rítmica, melòdica, de la cançó, etc.

Curs: P5 i 1rEP
Duració:  60min/setmana
Horari: Migdia
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat: 90€/trimestre
Preu material P5: 20€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Preu material 1ºEP: 40€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

Llenguatge Musical Preparatori

L’objectiu d’aquesta etapa és estimular i potenciar més profundament la sensibilitat de l’alumne vers la música a través del sentit auditiu, el ritme, el moviment, el cant i la iniciació en la pràctica instrumental. S’establiran les bases per poder continuar amb els estudis de Nivell Elemental.

En aquest nivell es requereixen coneixements bàsics, la incorporació de nous alumnes s’estudiarà individualment.

Formació en Llenguatge Musical i Cant Coral.

Curs: 2n
Duració: 60min/setmana
Horari: Migdia 
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat: 90€/trimestre
Preu material: 40€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola no es farà i no serà recuperable.

Llenguatge Musical Elemental I, II, III i IV

Els estudis de Nivell Elemental són estudis no reglats que tenen com a objectiu aprofundir en el llenguatge i la pràctica musical, i amb possibilitat de realització dels exàmens oficials de la Generalitat. Per l’obtenció del Certificat Elemental de Música cal cursar Llenguatge Musical i Cant Coral.
Curs: 3r, 4t, 5è i 6è
Duració: 90min/setmana repartit en dos dies (60min+30min)
Horari: Migdia
Lloc: IE Plaça Comas
Quota associat per Elemental I,II i IV: 170€/trimestre (grup mínim 5 alumnes) + Material : 40€/ anuals amb el reciclatge de llibres (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Quota associat per Elemental III: 210€/trimestre (grup mínim 5 alumnes) + Material : 55€/ anuals amb el reciclatge de llibres (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: A Tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola no es farà i no serà recuperable.

Cant Coral

Estudi de la tècnica de la respiració vocal, desenvolupament de l’oïda i l’afinació. Treball de repertori vocal adaptat a cada franja d’edat, inicialment a una veu fins assolir un repertori de dues i tres veus.

Anualment es convida als alumnes de Coral a la participació una trobada de Corals de data variable que serà comunicat per la Vocalia de Música als pares dels alumnes.

Curs: Totes les edats
Duració:  30min/setmana
Horari: Tarda dia per determinar
Lloc: IE Les Tres Fonts
Quota associat: 55€/trimestre
Proveïdor: A tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola al migdia, no es farà i no serà recuperable.

Roda d’instruments

Permet a l’alumne tenir un primer contacte amb diversos instruments abans de fer la seva selecció de l’instrument a cursar. Coneixen i interactuen amb diferents instruments: piano, guitarra, violí, violoncel, flauta travessera.. amb una periodicitat bimensual.

Es recomana cursar Llenguatge Musical Iniciació I al mateix temps per adquirir els coneixements de lectura adequats en escollir instrument.

Curs: P5
Duració:  45min/setmana
Horari: Migdia
Lloc: IE Plaça Comas
Recollida: ATempo (instrument de tarda)
Quota associat: 90€/trimestre
Preu material: 10€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)
Proveïdor: ATempo

Instrument individual

L’aprenentatge de l’instrument es recomana a partir de Iniciació II, 1rEP, quan els alumnes tenen 7 any i de forma complementària. Els alumnes tenen la possibilitat de participar en les Orquestres d’ATempo.

Es proposen els següents instruments:

  • Piano
  • Violí
  • Guitarra
  • Flauta Travessera
  • Clarinet
  • Saxofon
  • Trompeta
  • Bateria

Curs: 1er a 6è
Duració:  45min/setmana
Horari: Tarda. Depenen de la disponibilitat dels professors

Lloc: ATempo . Monitor contractat per AMPA recollirà nens/es a l’escola i els portarà a l’acadèmia, on els pares els hauran de recollir en la hora de finalització indicada a ATempo (c/ Lluçà, 56)

Quota associat:
30min/setmana

170€/trimestre (només 1 alumne)
120€/trimestre (si són 2 alumnes)
85€/trimestre (si són 3 alumnes)

45min/setmana – 250€ (només 1 alumne)

Preu material: 40€/ anuals (es cobren amb la primera quota d’inscripció)

Proveïdor: A Tempo

* Les quotes de les activitats són orientatives, a l’AMPAsoft hi trobareu el cost definitiu.

** Els dies que hi ha sortida escolar durant tota la jornada, la classe d’ instrument que s’imparteixi a l’escola al migdia, no es farà i no serà recuperable.

Horari

Filtres
Curs
Migdia / Tarda

Dilluns

Llenguatge Musical Iniciació II
Sensibilització musical
Llenguatge Musical Elemental II
Instrument Individual

Dimarts

Llenguatge Musical Preparatori
Llenguatge Musical Elemental I
Roda d’instruments
Instrument Individual

Dimecres

Llenguatge Musical Iniciació I
Instrument Individual

Dijous

Instrument Individual

Divendres

Cant Coral

Contacta

Contacta amb l'àrea artística

Contacta
Tornar

Tornar a l'àrea artística

Tornar