Escacs

“Observar, pensar i jugar”.

Volem que els nens i les nenes creixin com a persones a través dels escacs. La força pedagògica dels escacs es manifesta, gràcies al seu vessant lúdic, en l’autoestima, l’autocontrol i en la formació de la personalitat per mitjà de la reflexió-acció.

Entre els objectius a assolir, els escacs persegueixen fomentar la creativitat; desenvolupar les capacitats de concentració, memòria, càlcul i presa de decisions; assolir un nivell de joc adequat a l`edat; desenvolupar el sentit de la responsabilitat per mitjà de la relació entre l’alumnat i les peces del tauler; desenvolupar els 5 pensaments de Spivack i Shure i, en especial, el conseqüencial i de perspectiva; fer adonar als alumnes que s’ho poden passar molt bé a través del joc i l’elaboració i realització d’estratègies.

Curs: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

Horari: dijous tarda

Cost: 60€/trimestre

Proveïdor: Edami

HORARI

Filtres
Curs

Dijous

Escacs