Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

Aquest any, i de manera extraordinària, es farà de forma telemàtica (via Google Meet). La sessió serà gravada i els vots és faran també de forma telemàtica. L’enllaç per la connexió s’enviarà a les famílies dos dies abans de la sessió via correu electrònic.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Dimissió de membres de la junta. Noves incorporacions i voluntaris/àries.
  3. Reformes estatutàries. Examen i, en el seu cas, aprovació.
  4. Examen, si s’escau, i aprovació dels comptes anuals corresponents a l’exercici anterior 2019.
  5. Qui som i què fem. Examen, si s’escau, i aprovació del pla d’actuacions, d’ingressos i de despeses per al 2020. Proposta del pla d’acció. Què estem fent i el que volem fer.
  6. Debat, si s’escau, i aprovació de les quotes i l’assegurança.
  7. Presentació del nou LOGO de l’AFA.
  8. Torn de precs i preguntes.

Recordem, també, que per a poder participar en l’Assemblea és necessari ser família sòcia de l’AFA i estar al corrent del pagament de la quota del curs 2020-2021.