Com ens organitzem?

Per dur a terme totes les activitats, ens organitzem en una Assemblea General, una Junta Directiva, unes comissions (o grups de treball) i en uns delegats de classe.

Assemblea General

Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació i està format per tots els pares, mares i tutors d’alumnes de l’escola.

Es convoca, en sessió ordinària, un cop a l’any (mes d’octubre) per aprovar els pressupostos, el pla d’acció anual i debatre tots els temes que plantegi la Junta Directiva. Tanmateix, es pot convocar amb caràcter extraordinari quan es consideri convenient, mitjançant escrit a la Junta Directiva de l’Ampa.

Té dret a assistir-hi qualsevol persona que sigui pare, mare o tutor d’un alumne. Tots els seu membres queden subjectes als acords de l’Assemblea, incloent-hi els qui no hi han assistit.

La Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan executiu, supervisor i de representació de l’Ampa. El seu objectiu és dirigir i supervisar el pla d’acció i pressupostos anuals aprovats en Assembla General.

La Junta Directiva està formada per el President, Vice-President, Tresorer, Secretari (tots 4 escollits en l’Assemblea General cada 4 anys, llevat sorgeixi vacant), i els coordinadors de les diferents comissions o grups de treball.

Es reuneixen un cop al trimestre per avaluar les accions realitzades per les diferents comissions i planificar les dels mesos següents, així com per decidir qualsevol acció que estigui sota l’àmbit de responsabilitat de l’Ampa.

Les Comissions o Grups de Treball

Les Comissions o Grups de Treball són un grup de pares, mares i/o tutors que es comprometen a impulsar i organitzar les diferents tasques que l’Ampa necessita per acomplir els seus objectius.

Actualment, comptem amb les següents comissions, cada una d’elles coordinada per un responsable:

1.- Comissió Finances i Administració

2.- Comissió Comunicació

3.- Comissió Extraescolars

4.- Comissió Delegats

5.- Comissió Casal d’Estiu

6.- Comissió Colònies d’Estiu

7.- Comissió Escola de Pares

8.- Comissió Colla Gegantera i Timbalers

9.- Comissió Festes

10.- Comissió Hort Escolar

11.- Comissió Reutilització de Llibre

12.- Comissió Solidaritat i Cooperació

Participar en una comissió no significa necessàriament assistir a reunions als vespres, sinó que comporta coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca determinada (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a preparar les diferents festes, revisar factures, anar a comparar allò que es necessiti, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients…).

Coneix amb detall què fa cada una de les comissions.

Els delegats i les delegades

Els delegats i les delegades de classe són els pares, mares i/o tutors que, voluntàriament, es presten a realitzar aquesta tasca.

La seva funció és, d’una banda, motivar i dinamitzar les famílies de la seva classe, i d’altra, facilitar la comunicació entre les famílies i l’Ampa. Són una peça clau de  l’Ampa, perquè, ens ajuden a conèixer les inquietuds i noves propostes de les famílies, alhora que faciliten una comunicació més directe amb les famílies.

Els delegats es reuneixen una vegada al trimestre amb els membres de la Junta Directiva per rebre tota la informació de les accions realitzades i pendents de realitzar, així com per comunicar totes aquelles inquietuds i propostes del seu grup classe.

Llegir més

Com pots participar?

Llegir més

L’Ampa som més que un gra de sorra dins la vida de l’escola: Som la veu de totes les famílies treballant per una educació de qualitat.

Per això necessitem gent com tu: Gent que cregui que l’educació és una responsabilitat compartida amb l’escola i s’impliqui en la gestió i activitats de l’Ampa.

Tant se val si disposes d’una hora al mes o a la setmana, la teva cooperació és valuosa.

Participes?