L’AMPA com a associació de pares, mares i tutors dels alumnes que vetlla pels interessos dels nens/es realitza les següents gestions.

Participa en els esdeveniments de l’AMPA